Obsah

Územní plán obce


Zastupitelstvo obce Načešice schválilo ÚPO Načešice na svém zasedání dne 15. 8. 2006. ÚPO Načešice nabyl účinnosti dne 1. 9. 2006. Do ÚP a jeho dokladové části je možné nahlížet na OÚ Načešice a na MěÚ Chrudim, oddělení územního plánování. V souladu s platnou legislativou bylo paré ÚP předáno taktéž na stavební úřad v Heřmanově Městci a na Krajský úřad Pardubického kraje.

 

Územní plán Načešice - grafika

Územní plán Načešice - text

 

Územní plán obce v přípravě- podzim 2020