Obsah

Kontrolní výbor:

Předseda: Bc. Radovan Hašl

Člen : Šárka Pěničková,Ing. Petra Bodláková

 

Finanční výbor:

Předseda: Ing. Dušan Kukla

Člen : Brožová Iveta , Jirásek Richard

 

Komise sociální:

Brožová, Koky, Krupičková, Lorencová,Jiřenová,Makešová

 

Komise přestupková a pořádková:

Judr. Tomáš Plavec,Jirásek,Koky,Mareček, Kukla, Pěničková