Obsah

Vyhlášky obce

Platné vyhlášky obce

1. Obecně závazná vyhláška obce Načešice č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování munálních odpadů.

OZV TKO 2018.pdf (142.51 kB)