Obsah

Vyhlášky obce

Platné vyhlášky obce

1. Obecně závazná vyhláška obce Načešice č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování munálních odpadů.

 

2. Obecně závazná vyhláška č.5/2015, o místním poplatku ze psů.