Obsah

Územní plán obce


Zastupitelstvo obce Načešice schválilo ÚPO Načešice na svém zasedání dne 29. 9. 2020. ÚPO Načešice nabyl účinnosti dne 15. 10. 2020. Do ÚP a jeho dokladové části je možné nahlížet na OÚ Načešice a na MěÚ Chrudim, oddělení územního plánování. V souladu s platnou legislativou bylo paré ÚP předáno taktéž na stavební úřad v Heřmanově Městci a na Krajský úřad Pardubického kraje.

 

Územní plán Načešice - kompletní mapy (ke stažení)

Územní plán Načešice - odůvodnění (ke stažení)

Územní plán Načešice - odůvodnění

Územní plán Načešice - hlavní mapa