Obsah

                                                                                                                                                     

Bioodpad lze celoročně odkládad do  velkoobjemových kontejnerů

NAČEŠICE- na OBICKÁCH a u LESA SMĚR VYŽICE+malí hnědý plastový u O.Ú.

LICOMĚLICE-je kontejner umístěn u OBCHODU +malí hnědý plastový   u zastávky

                                                                                                                                                                             DO KONTEJNERŮ PROSÍME NEVHAZOVAT VĚTVE

 

ODKLÁDÁNÍ VĚTVÍ V ČERNOTÍNĚ

 

LETNÍ PROVOZ – březen až listopad každou lichou sobotu od 8:00 do 10:00 (nebo domluva s panem  Pavlem Petrýdesem a to buď osobně nebo telefonicky mob.723 740 178 nebo na OÚ mob. 607 276 682)

 

ZIMNÍ PROVOZ- prosinec, leden, únor -domluva s panem  Pavlem Petrýdesem a to buď osobně nebo telefonicky mob.723 740 178 nebo na OÚ mob. 607 276 682

 

ELEKTRO SPOTŘEBIČE MOŽNO ODEVZDÁVAT V V LICOMĚLICÍCH U HASIČSKÉ ZBROJNICE