Obsah

        Bioodpad lze celoročně odkládat do                                                                                   velkooběmových kontejner                                                                                                                                                                      NAČEŠICE- na OBICKÁCH a u LESA SMĚR VYŽICE+malí hnědý                             plastový u O.Ú.                                                                                                         LICOMĚLICE-je kontejner umístěn u OBCHODU +malí hnědý plastový   u zastávky                                                                                                                                                             DO KONTEJNERŮ NEVHAZOVAT VĚTVE !!!!

 

                                               Odkládání větví v ,,Černotíně "                                                                                                                                                                                                                  Letní provoz-březen až listopad 

                sobota lichá od 8:00do10:00

            Zimní provoz-prosinec až únor

Odkládání větví a roští na skládce v ,,Černotíně" se  v měsících prosinec ,leden ,únor omezuje na domluvu s Pavlem Petrýdesem a to buď osobně nebo telefonicky mob.723 740 178

 

 

ELEKTRO-ŠROT JE MOŽNO VOZIT DO LICOMĚLIC K HASIČÁRNĚ