Obsah

 

Splatnost místních poplatků v roce 2023

 

Poplatek ze psů pro rok 2023 se nezměnil a činí 50 Kč za psa a je splatný do 31. 07. 2023.

 

Poplatek za svoz TKO pro rok 2023 se nezměnil a činí 650 Kč/osoba, rekreační objekt.

 

Splatnost místního poplatku je 31. 03. 2023 celá část nebo její 1/2.

Druhá polovina je splatná do 30. 09. 2023.

 

Poplatek je možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě,

 nebo nově platební kartou.

 

Poplatek je též možno uhradit převodem na bú: 7526531/0100,

VS číslo popisné domu.