Obsah

Pracovníci úřadu

 

Účetní obce :      Michala Stará       tel:

Kronikářka:         Dana Málková      tel: 

Knihovnice:        Olina Čechová      tel:

Údržba obce:     Milan Dobruský

Knihovna Licomělice: Hana Kučerová

Údržba obce Licomělice : Marie Málková