Obsah

Pracovníci úřadu

 

         Účetní obce : Michala Stará   mob: 602 624 607

                                                                  tel: 469 696 255

 

      Kronikářka: Dana Málková    mob: 723 442 669

 

      Knihovnice  Načešice : Olina Čechová  mob:

       

      Knihovnice  Licomělice: Hana Kučerová mob:725              035 116

 

      Údržba obce:  Milan Dobruský mob:607 581 880