Obsah

 

 Kontrolní výbor:

 Předseda: Ing. Turek František

 

 Členové : Miloslav Jirásek, Milena Nováková

 

 Finanční výbor:

 Předseda: Bc. Hašl Radovan

 

 Členové: Brožová Iveta , Lucie Jiřenová

 

 Komise sociální:

 Iveta Brožová,  Světlana Koky,Božena  Krupičková,

   Markéta Lorencová,Lucie Jiřenová, Marie Makešová.

 

 Komise přestupková a pořádková:

 Předseda: Mgr. Jan Plavec,

 

 Členové: Iveta Brožová, Bc. Radovan  Hašl, Miloslav

   Jirásek, Milena Nováková, Kamil Bodlák,  Ladislav

   Makeš , Ing  František Turek