Obsah

Kontrolní výbor:

Předseda: Bc. Radovan Hašl

Člen : Ing. František Turek, Kamil Bodlák

 

Finanční výbor:

Předseda: Ing. Dušan Kukla

Člen : Brožová Iveta , Lucie Jiřenová

 

Komise sociální:

Brožová, Koky, Krupičková, Lorencová, Jiřenová, Makešová

 

Komise přestupková a pořádková:

Mgr. Jan Plavec, Koky, Mareček, Brožová, Jiřenová