Obsah

 

                          

Ceník pronájmu

 

    1. Děti do věku 15-ti let – zdarma v doprovodu odpovědné osoby

 

    2. Skupiny a organizace působící v obci Načešice (MŠ, SDH, TJ apod.) - zdarma

 

    3.Občané s trvalým pobytem (TP) v obci Načešice – 25 Kč/hod./osoba

 

    4.Občané starší 15-ti let z okolních obcí 50,- Kč/hod/osoba

 

    5. Skupiny osob s trvalým pobytem (TP) v obci Načešice -  150 Kč/hod.

 

    6. Skupiny osob, nebo organizace z okolních obcí (5. a více osob) - 300,- Kč/hod.

 

    7. Skupiny osob, nebo organizace dětí v žákovském věku (do 15let) z okolních obcí

    (5. a více osob) - 150,-Kč/hod

.

   8. Použití umělého osvětlení - 50,-Kč/hod.

 

   9. Turnaje 200 Kč/hod.

 

   V případě zájmu o pronájem hřiště, volejte tyto kontakty.

   Tomáš Mareček – mob. 607 276 682

   Miloslav Jirásek – mob. 606 160 099

                                       mob. 739 605 307