Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
NačešiceLicomělice
Obec Načešice
S čím Vám můžeme pomoci?
rozšířené vyhledávání

Historie TJ Mezilesí Načešice

Jak jsme začínali

Fotbal jako sportovní odvětví byl provozován jen ve větších městech a velkých městech. Na vesnicích byl "velkou neznámou". K velkému rozšíření tohoto sportu došlo až po první světové válce. Tehdy po dvacátých letech byl s velkým úspěchem rozvíjen i v Heřmanově Městci, díky několika mecenášům (velkostatkář O.F. Kinský, továrník Výborný, lékař Dr. Novák a jiní), kteří poskytovali zaměstnání několika prvotřídním hráčům z vynikajících našich a vídeňských klubů a sportovní klub finančně i jinak podporovali. Tito hráči vytvořili pak s řadou místních sportovců (Svoboda, Erben, Samek, později Vařecha a místní Elstner, bratři Krčmářové, Balada, Just, Pacal, bratři Kubelkové a jiní) velmi dobrý a výkonný tým. V té době patřil SK Heřmanův Městec mezi přední kluby tehdejší východočeské župy fotbalové. Jejich dobrá úroveň lákala mládež z okolních vesnic k návštěvě tohoto sportu. Jako kluci nevynechali jsme jediné utkání v Heřmanově Městci na hřišti "v bažantnici", třebaže jsme se tam vtírali tajně živým plotem, protože na vstupné nebylo. Tam také rostla láska k tomuto dnes nejpopulárnějšímu sportu a tak jsme to zkoušeli i u nás na návsi v "Chaloupkách" nebo na pasece po vykáceném lese za Umlaufovými (dnes opět zalesněno) nebo na Jiráskově (Šnoplově) louce po sklizni otav. Byly s tím značné potíže, rodiče neměli většinou pochopení pro kopanou a často nás některý z tátů rozehnal. Hrací plocha byla nedostatečná, hrálo se pomocí "mantinelů", tvořené na jedné straně ploty zahrad a na druhé straně velikány smrkového lesa. Častým narušovatelem byli i vlastníci zahrad, kde často zapadlí míč a jeho vyprošťování působil jim škody. Také nedostatek peněz neumožňoval opatřit si aspoň ucházející míč a tak ho většinou nahrazoval plášť vyrobený svépomocí ze starých plsněných klobouků nebo odřezků kůže a duši pak měchuřina vyproštěná na jatkách. Vzpomínám jak jsme jednou těžce sehnaly na gumovou duši, pro kterou šli Fr. Škaryd, Josef Dušek a Jarda Pulpán pěšky až do Pardubic a jak z toho pak měli doma velké nepříjemnosti. Nějaká pravidla a čas nehrály žádnou roli, hráli všichni, co se jich sešlo a tak dlouho dokud bylo vidět, či dokud některý z rodičů nám zápas nečekaně neukončil. Na vyšší úroveň jsme se dostali , když se do Načešic přistěhovali z Vídně bratři Kubelkové (Franz, Karel a Pepi- odchovanci Rapidu za I. A a starší František a Karel pak za reservu SK Heřm. Městec a pak i za vzdoroklub Spartu Heřm. Městec. Často se přidali na návsi k nám a od nich jsme pak pochytili i pravidla hry a ještě větší zájem o tento sport. To už i odrostlejší chasníci projevovali o hru zájem a také si to často i zkusili. Byli to např. Jan Pechman, František Plecháček st., František Schejbal, Arnošt Fersík, Frant. Škaryd, Jarda Půlpán, Jarda Rychnovský a další. Ti si již na pasece za Umlaufovými postavili normální branku (jen jednu) a tam trénovali a my, mladší, jsme jim asistovali a často s nimi nebo i proti nim zápasili. A tak během několika let stal se fotbal i u nás nejvíce provozovanou hrou a i dosavadní odpor starých se ponenáhlu lámal a lidé si na nové zvykali.

U mladých od myšlenky k činu nebývá nikdy daleko, sešli jsme se jednoho nedělního odpoledne v létě v roce 1930 v hostinci U Nováků a tam jsme vše společně prodebatovali. Zvolili jsme si přípravný výbor a pustili se do práce. Protože jsme neměli žádné finanční prostředky, stanovili jsme si, že zakládajícím členem se stane ten, kdo složí zápisné aspoň 50 Kč a členové ostatní - aktivní či přispívající - zápisné 10 až 20 Kč, a že budou platiti pravidelný měsíční příspěvek všichni členové po dvou korunách. Při tom si však musí každý hráč ze svého obstarati a udržovati výstroj (dresy, kopačky...) a veškeré práce spojené s úpravou hřiště, klubovny, administrativou atd., že vykoná povinně a zdarma. Velkým problémem bylo opatření vhodného pozemku na hřiště. Po velkém shánění podařilo se nám pronajmouti od rolníka Josefa Kocka. Hřiště bylo sice nevhodné , ale byli jsme rádi, že jsme ho získali. Nejvýznamnějším utkáním byl o Načešické pouti 24. srpna 1930 zápas s Úřednickou XI. AFK Chrudim. Zahájení mělo slavnostní ráz. O zápase přinesl referát VČS v čís. 18: "SK Načešice - Úřednická XI. Chrudim 6 : 3 (4 : 0). Hráno o pouti v Načešicích. Hráno fair. Hosté byli technicky lepší, což však domácí vyvážili nadšením a chutí do hry. Chrudimští jsouce si vědomi účelu svého zájezdu - totiž propagace sportu na venkově - vystoupili opravdu vzorně a bude na ně v Načešicích dlouho vzpomínáno. Branky za Načešice: Novotný 3, Novák, Hájek a Loužil po jedné. Za hosty: Dlask 1 a Grác 2 (obě z penalty)." Je samozřejmé, že jsme hráli ještě "na černo", bez úředního povolení, bez legitimací a bez pojištění. Každý na své riziko. Východočeská župa fotbalová v Pardubicích zakázala úřední zprávou ve VČS z 30. 10. 1930 všem registrovaným klubům hráti s SK Načešice, protože není členem ČAF a to pod pokutou 1000,- Kč. Nezbylo nám, než uvažovati o řádné legalizaci. Po vypracování stanov a jejich schválení Zemským úřadem v Praze a Okresním úřadem v Chrudimi došlo konečně k definitivnímu a legálnímu ustanovení sportovního klubu v Načešicích. Stalo se tak v neděli 14. prosince 1930 v hostinci U Kocků. Účastnilo se 34 členů.

I v roce 1933 byla činnost velmi pestrá a úspěšná. SK Načešic se zúčastnil soutěže " O pohár železných hor", který vypsala VŽF v Pardubicích. Všechny zápasy se hrály na hřišti v Heřmanově Městci. Načešice vyhrály v celé soutěži a získali tak nejen pohár pro vítěze, nýbrž i pohár za nejslušnější vystoupení. V roce 1934 získal konečně klub hřiště od obce Načešice. V tomto roce však nastává již postupný úpadek činnosti. Valná část hráčů starší generace se oženila, založila rodiny a dílem se odstěhovala za svým povoláním a dílem zanechala již své aktivní činnosti. K zápasu se nastupovalo s náhradníky a často i v neúplném počtu - někdy i jen s 8 hráči. To mělo za následek i finanční potíže a tak v roce 1935 klub již jen živořil, až koncem roku valná hromada se usnesla na dočasném zastavení činnosti. K obnovení činnosti nedošlo už ani v r. 1935 ani v létech dalších. Hřiště sice zůstalo, ale již se na něm nehrálo závodně.

Rok 1973

V září v roce 1973 došlo vzkříšení a obnovení činnosti. Byla ustavena nová tělovýchovná jednota a protože většina členů je z řad členů a pracovníků místního JZD Mezilesí, převzala TJ i jeho název. Prvním předsedou se stal předseda JZD Josef Brandstein. Bylo přikročeno k rozšíření stávajícího fotbalového hřiště, naplánovaná výstavba kabin a dalších prostorů i pro jiné sporty - prostě plán vybudovat sportovní areál a počítáno i se základní tělesnou výchovou. Vesměs velké plány, jejichž postupné uskutečňování si vyžádá více let.

Rok 1974

TJ Mezilesí si obětavou prací všech svých členů i příznivců vybudovala v krátké době velmi krásné hřiště v nádherném prostředí přírody, vybudovala zatím v hrubé stavbě pěkné kabiny a za pomocí JZD Mezilesí vybavila závodní mužstvo, dorost a žáky potřebnou výstrojí a zařízením. TJ Mezilesí se po celý rok těšila velké přízni obecenstva, které ji vřele podporovalo a to nejen v domácím prostředí, ale i na zájezdech. V roce 1974 bylo sehráno 31 zápasů, z nich bylo 21 vítězných, 3 nerozhodné a 7 porážek s celkovým aktivním skórem 81 : 48. Přitom až do 9. června 1974 se všechny zápasy hrály na hřištích soupeřů. Největším úspěchem roku 1974 je vybojování I. místa v mistrovské soutěži IV. třídy okresu Chrudim, dále II. místo v poháru Zemědělských novin a vítězství nad sousedním rivalem Jiskrou Heřmanův Městec.

Rok 1975

V neděli 20. července 1975 proběhlo slavnostní otevření hřiště a kabin a výročí 45 let založení fotbalového klubu v Načešicích. Celá obec měla velký sportovní svátek. Sjeli se sem všichni ti, kteří jsou mezi námi a stáli u kolébky tehdejšího SK Načešice. Při této příležitosti byl předán veřejnosti pěkný sportovní areál. V tomto roce postoupilo mužstvo TJ Mezilesí Načešice do okresní soutěže tj. III. třídy, kde se v podzimní části umístilo na čestném druhém místě.

Rok 1977

V roce 1977 sehrálo naše družstvo celkem 42 zápasů. Celkové pasivní skóre činí 79: 83; z toho 15 vítězství, 19 proher a 8 nerozhodných výsledků. Jarní část mistrovské soutěže byla pro družstvo dorostenců nejúspěšnější. Z 8 mistrovských utkání jsme získali 13 bodů a aktivní skóre 29 : 7. Celkově dorost získal 21 bodů a obsadil 3. místo v soutěži. V podzimní části soutěže se družstvo žáku probojovalo na první místo s brankovým poměrem vysoce aktivním 55 : 10.

Mužstvo TJ Mezilesí Načešice a ligové mužstvo VCHZ Pardubice 1975
Mužstvo TJ Mezilesí Načešice a ligové mužstvo VCHZ Pardubice 1975

Slavnostní otevření sport. areálu 1975
Slavnostní otevření sport. areálu 1975
Čerpáno z kroniky, kterou sepsal V. Chmelík

Rok 1978

Mužstvo dospělých prodělává "generační problém". Řada dobrých hráčů již zestárla a pomalu odchází, několik hráčů vykonává vojenskou službu. V jarní části jsme bojovali o záchranu. To se nám podařilo, získali jsme 12 bodů a celkově v sezóně 1977/78 jsme se ze 14 soutěžících umístili na 11 .místě se 20 body. Po několika přípravných zápasech jsme začali novou mistrovskou soutěž 1978/79, jejíž podzimní kolo pro nás skončilo ziskem 11 bodů a 10. místem. Toto postavení si musíme udržet, nechceme-li prožívat takové horké chvíle jako vloni. Žákovské družstvo skončilo v mistrovství 1977/78 ve své skupině na prvním místě a kvalifikovalo se tak do soutěže o přeborníka okresu a postup do krajského přeboru. V této kvalifikaci se nám nedařilo a skončili jsme na třetím místě.

Rok 1979

Po jarním zoufalém boji o udržení se ve III. třídě , se mužstvo přece jen vzpamatovalo a v podzimním mistrovství až na dvě utkání docílilo dobrých výsledků a skončilo na pátém místě tabulky. Z výborného družstva žáků z minulých let přešlo několik hráčů, aby posílilo a nahradilo úbytky v dorostu. Noví žáci věkově příliš nezkušení a tělesně ještě málo zdatní, se teprve zaučují a získávají zkušenosti. Proto výkon celého družstva žáků oproti minulým létům poklesl.

Jubilejní rok 1980 - 50 let kopané

V mistrovské soutěži 1979/80 jsme skončili na velmi pěkném 4. místě. V soutěži slušnosti nám však chybělo 20 bodů do předepsaného počtu, za což jsme museli zaplatit pokutu. Po podzimní části soutěže bylo naše mužstvo na 5. místě. Nejlepším střelcem roku 1980 se stal Jirásek Vlastík se 26 brankami. Od obnovení činnosti oddílu kopané v roce 1973 sehráli nejvíce zápasů: 232 Brandstein Josef, 229 Semerád Ant. a 193 Jirásek Zd.. Dorostenecké družstvo skončilo v sezóně 1979/80 na 4. místě. Po podzimu 1980 bylo na prvním místě.

Rok 1981

Rok 1981 byl pro naše mužstvo dospělých celkem úspěšný. V konečném umístění v závěru soutěže jsme měli možnost získat postup do II. třídy a pouhé dva body se nám k tomuto postupu nedostávaly a konečné umístění bylo 4. místo. Žákovské družstvo prodělává stále ještě potíže generační. Po odchodu starších žáků se stále nedaří družstvu doplnit mezery. Dorostenecké družstvo se probojovalo na první místo a postoupilo tak do okresního přeboru. I tam si vedlo velice dobře a umístilo se v podzimní části na místě druhém se stejným počtem bodu prvního, jen s horším poměrem branek.

Rok 1982

Rok 1982 byl pro mužstvo dospělých více než úspěšný. Největšího úspěchu jsme dosáhli vybojováním prvenství v mistrovské soutěži III. třídy a tím i postoupením mezi elitu okresu Chrudim - do okresního přeboru. Usilovali jsme o to plných sedm let. Po podzimní části mistrovské soutěže bylo naše mužstvo na 5. místě.
Čerpáno z kroniky, kterou sepsal V. Chmelík.

Bilance mužstva dospělých A za r. 1983

Rok 1983 byl pro naše A družstvo úspěšný. Jako nováček okresního přeboru jsme obsadili osmé místo ze 14 účastníků a udrželi si tak i další účast v této soutěži elitních mužstev okresu. Podzimní část mistrovství 1983/84 jsme úspěšně zakončili na pěkném 4. místě při stejném počtu bodů druhého a třetího v tabulce tj. 13.
Bilance mužstva dospělých B za r. 1983 Po skončení jarní sezóny odešlo z dorosteneckého družstva 7 hráčů. Mužstvo dospělých bylo zkondolizováno a ustáleno kádrem dobrých a výkonných hráčů a z bývalých jeho hráčů chtělo ještě chtělo ve sportovní činnosti pokračovat, ale nebylo pro ně vhodné uplatnění. Proto nastalá situace se musela v zájmu celé tělovýchovné jednoty řešit, aby mladí hráči nám neodcházeli jinam a abychom zachovali dostatečnou rezervu pro budoucnost. Bylo proto rozhodnuto ustaviti ještě rezervu v B. mužstvu dospělých, kde by tito mladí dále rozvíjeli svůj talent s vyhlídkou pozdějšího přeřazení do mužstva A a těm starším, aby mohli ve své sportovní činnosti podle svých možností a kondice dále pokračovati. Předpokládalo se, že B. mužstvo bude zařazeno jako začátečník do dosavadní IV. třídy, která by předpokládanému počátečnímu výkonu odpovídala. V rámci okresu došlo však k reorganizaci z důvodu úspory pohonných látek. Čtvrtá třída byla zrušena a utvořeny tři skupiny třetích tříd podle rajónů a do nich zařazeni jednak dosavadní účastníci třetí třídy i čtvrté třídy. Naše B. mužstvo bylo zařazeno do okresní soutěže skupiny "B". mezi zvlášť silné celky jako Ronov, Svídnice, Prachovice, ... a tak naše rezerva byla od počátku těžká. První přátelský zápas B. mužstva se sehrál v Heřmanově Městci 30. července 1983

Rok 1984

V podzimní sezóně se mužstvo A propadlo až na poslední místo. Družstvo dorostenců se probojovalo v jarní části na velmi pěkné třetí místo.

Rok 1985

Vzhledem k potížím s obsazením B mužstva a k tomu, že A mužstvo dospělých sestoupilo do okresní soutěže, byla činnost naší reservy po dohrání okresní soutěže 1984/85 zastavena. V konečné tabulce dorostenecké družstvo v sezóně 1984/85 obsadilo pěkné třetí místo, v konečné části místo páté.

Rok 1986

Rok 1986 byl pro naše fotbalisty velice úspěšný, vybojovali první místo a vrátili se tak z okresní soutěže do okresního přeboru.

Rok 1987

V podzimní části krajské I. třídy - skupiny "D" skončilo naše mužstvo na posledním místě. 

Volný čas

Interaktivní mapa k vyhledání lékaře

Svátek

Svátek má Maxmilián

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:186
TÝDEN:653
CELKEM:696549

Aktuální počasí

dnes, středa 29. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 10 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 19/11 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 22/10 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 23/13 °C
nahoru
NačešiceLicomělice
Obec Načešice Zajímavé informace o naší obci

Odstávky ČEZU

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapový portál Mapotip

banner

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.

Pranostika na akt. den

Co červ v máji nesní, to sud na podzim polkne.

Zaštiťují nás

Kde nás najdete?

Adresa: Načešice 21
538 03 Heřmanův Městec