Obsah

 

  

Žadatel:                                             Obec Načešice

Název projektu:                               Regenerace kulturního a spolkového zařízení

Licomělice

Místo realizace projektu:                Obec Načešice

Realizováno v rámci:                      SCLLD MAS Železnohorský region 2016-2023

Výzva:                                               Program rozvoje venkova 2021/007

Registrační číslo projektu:             21/007/19210/453/036/001878

 

Výstupy projektu:

V rámci realizace projektu došlo k Regenerace kulturního a spolkového zařízení Licomělice, kdy proběhli následující investiční aktivity:

1) Výměna stávajících sociálních buněk za novou s následujícími parametry:

 

Pro ženy: 3 x toaletní kabina se záchodovou mísou, vnitřní dveře

1x elektrický boiler na vodu 30l

3x keramické umyvadlo

3x zrcadlo

 

pro muže: 2 x toaletní kabina se záchodovou mísou, vnitřní dveře

1x elektrický boiler na vodu 30l

2x keramické umyvadlo

2x zrcadlo

2x věšák na oblečení

2x pisoár

 

2) Vybudování přístupových chodníků ze zámkové dlažby do zahradních obrubníků - 43m2

Žadatel:                                             Obec Načešice

Název projektu:                               Regenerace kulturního a spolkového zařízení

Licomělice

Místo realizace projektu:                Obec Načešice

Realizováno v rámci:                      SCLLD MAS Železnohorský region 2016-2023

Výzva:                                               Program rozvoje venkova 2021/007

Registrační číslo projektu:             21/007/19210/453/036/001878

 

Výstupy projektu:

V rámci realizace projektu došlo k Regenerace kulturního a spolkového zařízení Licomělice, kdy proběhli následující investiční aktivity:

1) Výměna stávajících sociálních buněk za novou s následujícími parametry:

 

Pro ženy: 3 x toaletní kabina se záchodovou mísou, vnitřní dveře

1x elektrický boiler na vodu 30l

3x keramické umyvadlo

3x zrcadlo

 

pro muže: 2 x toaletní kabina se záchodovou mísou, vnitřní dveře

1x elektrický boiler na vodu 30l

2x keramické umyvadlo

2x zrcadlo

2x věšák na oblečení

2x pisoár

 

2) Vybudování přístupových chodníků ze zámkové dlažby do zahradních obrubníků - 43m2

 

 

 

nové wc

staré wc

nové wcstaré wcnové wc

 

staré wc