Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
NačešiceLicomělice
Obec Načešice
S čím Vám můžeme pomoci?
rozšířené vyhledávání

Rezervace společenského sálu

Provozní řád společenského sálu Obce Načešice

Provozní řád upravuje podmínky pro provoz společenského sálu .

Vlastník a provozovatel: Obec Načešice, Načešice 21 , 538 03 tel: 469 696 255

Provozní doba: celoroční, s výjimkou 24.12.        

Ne-Čt od 8:00 do 22:00
Pa-So od 8:00 do 22:00 –(nebo dle dohody  s provozovatelem.)

Kapacita společenského sálu – maximální kapacita 120  osob

 

Základní ustanovení

 

1. Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele  sálu a jeho příslušenství, a to včetně návštěvníků a diváků.

2. Pokud užívá prostor právnická osoba, spolek nebo organizace, za dodržování provozního řádu zodpovídá vždy statutární zástupce uživatele, který je povinen učinit příslušná interní opatření k jeho dodržování ve své organizaci.

3. Pokud užívá prostor fyzická osoba, za dodržování provozního řádu zodpovídá osobně.

4. Návštěvníci a diváci vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto provozního řádu vstupem do objektu kulturního zařízení.

5. Do celého objektu je zakázán vstup se zvířaty.

6. V celém objektu je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

7. Do objektu je zákaz vstupu se zbraněmi, výbušninami, pyrotechnikou, hořlavinami a omamnými látkami.

8. Pokud bude odstavec 5, 6,7 v základním ustanovení porušen  zapůjčovatelí nebude navrácena složená kauce.

10. Místním zájmovým spolkům a organizacím může být poskytnuta sleva z úhrad příp. poskytnuty prostory bezplatně na základě rozhodnutí zastupitelstva obce.

11. O způsobu užívání společenského sálu v budově  rozhoduje výhradně Obec Načešice  zastupitelstvo obce má právo odmítnout žádost k užívání bez UDÁNÍ DŮVODŮ.

 

Sjednávání akcí

 

1. Prostory jsou určeny pro pořádání společenských,sportovních a kulturních akcí,
pořádání seminářů, přednášek, schůzí apod.

Sál lze zapůjčit i občanům pro pořádání soukromých akcí jako jsou svatební hostiny, oslavy životních jubileí apod.

2. Pořádající  organizace,  spolek  a  ostatní  zájemci  o  zapůjčení  sálu provedou tak přes REZERVAČNÍ SYSTEM, umístěný na webových stránkách obce  Načešice, odkaz ,,REZERVACE”, v krajním případě lze rezervovat  osobně u správce sálu, v obou případech minimálně  7  dní  před požadovaným  termínem. Dojde-li ke kolizi termínů, mají přednost  akce pořádané obecním úřadem, následují akce pořádané zájmovými spolky a organizacemi mající sídlo v obci Načešice.

 

3. Po sjednané rezervaci termínu OSOBNĚ, provede správce neprodleně  záznam do rezervačního systému.

4. Úhrada za zapůjčení prostor a služby (dle ceníku, vydaném Obecním úřadem Načešice) bude provedena  nejpozděj do pěti kalendářních dnů od rezervace. Obecnímu úřadu Načešice s platbou v hotovosti do pokladny OÚ v Načešicích nebo převodem na účet obce Načešice. Nebudeli poplatek za zapůjčení prostor uhrazen ve stanoveném termínu REGISTRACE ZANIKÁ

5. V případě ZRUŠENÍ akce musí tak proběhnout minimálně 14 dní před termínem a to opět v    rezervačním systému nebo u správce sálu.

6. Zapujčovací aktuální ceník naleznete na stránkách obce.

 

 

Povinnosti zapůjčovatele

 

Zapůjčovatel společenského sálu je povinen dodržovat následující pravidla:

1. Zajistit dostatečný počet viditelně označených pořadatelů, včetně vedoucího pořadatele.

2. Převzít a předat požadované písemnosti a inventář.

3. Zapůjčovatel odpovídá za to, že nebude rušen noční klid během ani po skončení pořádané akce.

4. Zapůjčovatel odpovídá za pořádek v prostoru  sálu i všech dalších užívaných místností vč. sociálního zařízení a chodby.

5. V objektu je vlastníkem zajištěn pravidelný úklid. Hrubý úklid používaných místností s příslušenstvím včetně okolí po skončení akce zajistí  pořádající  organizace (firma) nebo odpovědná osoba při akci soukromého charakteru nejpozději v následujícím dnu.

6. Rozmístění inventáře (stolů, židlí) lze provádět v době pořádání akcí pouze se souhlasem pořadatele. Zapůjčovatel před předáním inventáře správci umístí nábytek na původní místo. Je povinností každého uživatele objektu v maximální míře přispět k udržování čistoty a pořádku ve všech prostorách objektu i okolí.

7. Zapůjčovatel je povinen dodržovat bezpečností a hygienické předpisy.

8. Zapůjčovatel je povinen během pořádání akcí dodržet pokyny a předpisy na úseku požární ochrany.

9. Zapůjčovatel je povinen umožnit vstup kontrolním a veřejným orgánům, dodržovat pokyny správce objektu tj. Obce Načešice.

10. Specifické podmínky (vyjma prodloužení provozní doby a provozování hudební produkce) konkrétního zapůjčení mohou být odlišné a budou specifikovány v předávacím protokolu.

11. Každý je k zajištění pořádku povinen uposlechnout příkazu pověřeného správce   objektu a podat mu vysvětlení o způsobené škodě.

12. V průběhu akce kdy zapůjčovatel využívá I přilehlou restauraci musí být vchodové dveře do objektu z ulice uzamčeny, aby nebyl možný nekontrolovatelný vstup do objektu a hlukem nebyli rušeny přilehlé nemovitosti.

13. Před odchodem musí být všechna světla (včetně svítidel v příslušenství) zhasnuta.a okna

14. Jakékoliv škody na zařízení salu nebo přilehlé části jsou uživatelé povinni nahlásit správci sálu a ten následně provede zápis do předávacího protokolu .

 

Podmínky užívání prostor

 

1. V případě předání areálu ze strany obce zapůjčovateli se provede toto předání oproti podpisu na předávacím protokolu (kontrola místností včetně inventáře). Do předávacího protokolu provedou záznam o převzetí a bude správcovi předána vratná kauce ve  výší 2 000,-Kč v hotovosti. Klíče nemohou být vydány osobám mladším osmnácti let. Zapůjčovatel bude správce kontaktovat týden před konáním akce.

2. Po ukončení akce odevzdá nájemce požadované místnosti včetně inventáře zpět a to nejpozději do 12:00 hodin následujícího dne od zahájení akce. Záznam o předání se provede na předávacím protokolu, kde se rovněž zapíší případné způsobené škody na místnostech nebo inventáři. Škody se uhradí finančně z vratné kauce, nebo se dohodne termín oprav poškozených místností nebo inventáře. Jsou li škody větší než vratná kauce, náklady na opravu uhradí pořadatel, nebo organizace na  základě vystavené faktury obcí  Načešice. Výše  faktury se odvíjí od rozsahu škod a je vyčíslena komisí, kterou určí zastupitelstvo.

3.Pořadatel kulturní akce zajistí na každých 50 účastníků akce 2 pořadatele starší 18 let, kteří budou viditelně označeni nápisem pořadatel. Jeden z pořadatelů bude označen jako hlavní pořadatel. Jméno hlavního pořadatele bude uvedeno v předávacím protokolu ..

Zapůjčovatel zodpovídá za pořádek v době od převzetí prostor, které budou předmětem zapůjčení dle povolení akce až do odchodu účastníků kulturní akce a uzavření vchodu do budovy.

Správce sálu: Iveta Brožová, mob. 603 462 467

Provozní řád byl schválen zastupitelstvem Obce Načešice dne 17.08.2021. Platnost nabývá dnem 17.08. 2021.

 

Tomáš Mareček, starosta                                                        Světlana Koky, místostarosta

Cena pronájmu

  • Létní období -  1 500 kč /1x den
  • Zimní období-  1 700 kč /1x den
  • Nájemce bez trvalého bydliště v Načešicích  + 500 Kč v každém období.
  • Komerční a celodení akce po idividuální domluvě.
  • Odpovědná osoba-p. Iveta Brožová  vedoucí provozu společenského sálu Načešice.

REZERVACE

Kliknutím na rezervaci souhlasím s provozním řádem.

Rezervace

Interaktivní mapa k vyhledání lékaře

Svátek

Svátek má Zdeňka

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:87
TÝDEN:964
CELKEM:700346

Aktuální počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 13 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 23/13 °C
úterý 25. 6. jasno 23/12 °C
středa 26. 6. zataženo 25/14 °C
nahoru
NačešiceLicomělice
Obec Načešice Zajímavé informace o naší obci

Odstávky ČEZU

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mapový portál Mapotip

banner

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Pranostika na akt. den

Na svatou Agripinu odpočívej jenom ve stínu.

Zaštiťují nás

Kde nás najdete?

Adresa: Načešice 21
538 03 Heřmanův Městec